ROT / RUT

 Rotavdragets och rutavdragets storlek

 

Rot- och rutarbete - privatpersoner | Skatteverket