ROT / RUT

 Rotavdragets och rutavdragets storlek

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har.

Det finns dock inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan dela på arbetskostnaden och få rotavdrag eller rutavdrag i samma bostad.

Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden och rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.

 På Skatteverkets hemsida går man igenom villkoren för Rot -Rut avdrag 

_______________________________________________________

 

RUT-avdrag på 50 % men ändrat tak för dig under 65

Reglerna gällande RUT-avdrag är oförändrade för dig som är över 65 år. Du får alltså fortfarande dra av 50 % av arbetskostnaden och göra avdrag för upp till 50 000 kronor per person och kalenderår. Om du är under 65 får du däremot endast göra avdrag för 25 000 kronor per person och kalenderår.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkoren för RUT-avdrag 2016

OBS! Du kan som mest få 50 000 kr i avdrag för alla dina samlade ROT- och RUT-tjänster. Det går alltså t ex inte att lägga ihop 50 000 kr ROT med 25 000 kr RUT.

 
OBS ! Det gäller tjänster för privata kunder .